Projekty novostavieb sa delia na viaceré časti, ktoré zahŕňajú aj rozličné profesie, napríklad z oblasti kúrenia a chladenia budov. Sú dôležité hlavne kvôli správnym dimenziám, ktoré zabezpečia kvalitné vykurovanie, prípadne aj chladenie priestoru vhodným vykurovacím a chladiacim médiom. Otázka šetrenia energií a nákladov na vykurovanie je dnes na dennom poriadku, podriaďujeme jej aj projektovanie nových budov a všetkých stavieb, ktoré využívame. Z dlhodobého hľadiska sa dá ušetriť množstvo energie a dosť veľa nákladov, no v prvom rade treba správne vybrať vykurovacie médium s kotlom. Ide totiž o ústredné vykurovanie, čo znamená, že teplo sa vyrába na určitom mieste a rozvodmi sa rozvádza do ostatných miestností. Ako média dnes používame drevo, plyn, slnečnú či veternú energiu a podobne.

Inštalácie elektrických rozvodov

Veľkosť stavby a všetky jej dôležité parametre sú záchytným bodom pri výbere vhodného tepelného zdroja, čo zabezpečí Projekt ústredného kúrenia a chladenia Taloa dostatočné nadimenzovanie celej sústavy a kvalitný spôsob kúrenia v celom priestore. Toto všetko zaistí projekt ústredného vykurovania a chladenia. Okrem tepla totiž treba zabezpečiť v budovách aj dostatočné chladenie, pretože postupom času pribúda horúcich dní, kedy teploty stúpajú nadpriemerne vysoko, interiéry sa prehrievajú a to spôsobuje ľuďom až existenčné problémy. Najmodernejší je v súčasnosti stropný chladiaci systém, ktoré je možné použiť v miestnostiach s vysokými svetlými výškami, v budovách, ktoré majú veľa veľkých presklených plôch a tiež tam, kde dochádza k nadmernému prieniku slnečného žiarenia do interiérov.

Kvalitne vypracovaný projekt

Veľkou výhodou tohto systému je sálavý spôsob chladenia na rozdiel od klasického, ktorý chlad fúka a vzniká tak často prievan. Pri stropnom chladení sú rúrky so studenou vodou nainštalované pod omietku a vonkajšie vplyvy naňho nemajú dosah. Cena sa odvíja od celkovej priestorovej rozlohy stavby a treba ju vypracovať jednotlivo na každú stavbu samostatne. Projekty kúrenia a chladenia nie sú, samozrejme, zadarmo, no ich cena nie je závratná a vzhľadom na dôležitosť systému kúrenia a chladenia je v podstate zanedbateľná. Projekty vám vypracujú projektové kancelárie, ktoré okrem toho vypracujú aj schémy zapojení kotolní.