Vzdelávať sa musíme prakticky celý život. Problém, prečo si to niektorí ľudia neuvedomujú a škatuľkujú vzdelanie pod nálepku nudy, je možno to, že sa nikdy nevzdelávali v oblasti, ktorá ich skutočne zaujímala a bola im naozaj blízka. Vzdelanie však patrí k nášmu každodennému životu a je aj jeho veľmi dôležitou súčasťou, formuje nás a našu osobnosť, posúva nás vyššie a pomáha nám k sebarealizácii, ktorá je pre nás veľmi podstatná. Nikto vás predsa nenúti, študovať kvantovú fyziku, ak ku nej nemáte blízky vzťah. Pokiaľ vás srde ťahá k umeniu, nič vám v tom nebráni študujte a vzdelávajte sa v tej oblasti, ktorá je vášmu srdcu najbližšia.

staré knihy

Prečo je vzdelanie úžasné a dôležité pre našu existenciu?

  • Vzdelanie náš formuje –ako som už spomínala, vzdelanie nám pomáha rozvíjať našu osobnosť k lepšiemu a tiež rásť smerom nahor. Informácie sú pre náš život veľmi dôležité, čím viac ich máme, tým lepšie.
  • Kultivovanosťosobne si myslím, že nie je nič viac príťažlivejšie, ako rozhovor s človekom, ktorý má usporiadané hodnoty a ciele v živote, vie o čom hovorí, kam smeruje jeho cesta a jeho reči nie sú len prázdne frázy, ale majú aj silnú výpovednú hodnotu.

čtení

  • Rovnocennosť –Ak trpíte pocitom menejcennosti, nič vám nedodá viac sebavedomia, ako úspešne zvládnuté skúšky, a dobré ohodnotenie za to, ako veľa toho viete. Nie je to príjemné, keď pri konverzácii s iným človekom rozumiete, čom rozpráva a môžete na danú vec vyjadriť aj vy svoj hodnotný názor?
  • Svet sa s ním stáva lepším –Čím viac ste vzdelaní, tým viac má svet lepší potenciál stávať sa lepším a lepším miestom, pretože ho spolu dokážeme meniť k lepšiemu. Stagnácia vo vzdelaní má za dôsledok horší svet, pričom naopak rozvoj vzdelania svetu pomáhame len tým, že sme.
  • Máte na výber –venovať a rozvíjať sa vo vzdelaní môžete čomukoľvek, čím rozmanitejšie vedomosti máme v rozmanitejších oblastiach života, tým lepšie. Aj takto robíme svet krajším miestom!