Optimizmus klesol na 39 % , čo je najnižší stupeň od konca roka 2016. Na prieskume bolo prítomných 5 tisíc firemných lídrov z celého sveta. Iba 27 % podnikateľov sleduje ekonomický vývoj s optimizmom.
Dôvodom neistoty je predovšetkým politické zaťaženie.
Šéfovia spoločnosti v Európe sa strachujú nárastu politického populizmu v Maďarsku, Taliansku a Poľsku.
Protestom vo Francúzsku a ďalším činiteľom je trvajúce napätie medzi Ruskom a Ukrajinou.

domácí kancelář.jpg

Americké firmy sú zväčša optimistické aj napriek úrokovým sadzbám ktoré stále rastú a zmenám v Severoamerickej dohode o voľnom obchode NAFTA.
Čo sa týka vývoja svetovej ekonomiky v budúcnosti, riaditelia firiem ostávajú v pokoji.
Inšpiratívne projekty
Európska súťaž za zadržanie podnikania je stanovená pre podnety, ktoré rozširujú aktivity v celej krajine. Súťaž bola prejavená v roku 2006.
Zámerom je obrátiť pozornosť na projekty, ktoré sa môžu stať inšpiratívnymi. Hlavnou podmienkou je aby počiatočné popudy rozširovali podnikateľský vývin.
Čo sa ohodnocuje ?Aktivity ktoré boli úspešné a ktoré boli vytvorené, aby podporili podnikanie, počiatočné popudy, ktoré zlepšujú manažérske a iné schopnosti a snaha podporiť konanie medzi skupinami ako sú napríklad nezamestnaní, ťažko choré osoby atď..

čas.jpg

Prihlásenie ?  Prihlásené môžu byť výkonné úrady na národnej úrovni, mestá, regióny…
Aké sú dôvody zúčastnenia ?  Svojou krajinou na cenu za podnikateľskú podporu budú pozívaní, aby sa ujali na slávnostnom dodávaní cien. Kandidáti budú stredom pozornosti vďaka kampani.
Ako ? Každý rok sa zapája cez 340 organizácii, ktoré sú v národnom kole. Vyberie sa približne 50 iniciatív, ktoré pokračujú v “európskom kole”.
Časť firiem má pozitívny vplyv na podnikanie od vývozu. V Ázii pretrváva prejav domáceho dopytu, ktorý je čoraz viac silnejší a nahradil ho dopyt z Číny ktorý predchádzal neistotami.