Rozvojový program OSN vydal správu, podľa ktorej sa zhoršil postoj mužov k rodovej rovnosti a prekvapujúce je, že ide o krajiny ako je Nemecko, Švédsko, India či Mexiko. Snahy o odstránenie týchto rozdielov zatiaľ nepriniesli žiadané ovocie a ešte vždy takmer 90% žien a mužov trpí predsudkami. Preto padli návrhy na zavedenie nových prístupov s cieľom prekonať tieto postoje.Protestujúci ľudia

Tolerancia fyzického násilia
Polovica obyvateľstva sveta si myslí, že lepšími politickými lídrami sú práve muži a 40% má pocit, že aj manažérske posty lepšie zastávajú muži a sú úspešnejší. Taktiež si myslia, že prednosť pri ich obsadzovaní by mali dostať muži aj v prípade nedostatku miest. Zarážajúce je, že až 30% ľudí toleruje, ak muž bije svoju ženu. Analýzy sa konali v 75 krajinách, čo je vyše 80% celkovej populácie sveta. Najväčšie predsudky majú ľudia v Nigérii, Katare, Pakistane, Jordánsku či Zimbabwe a najmenšie vo Švédsku, Nórsku, Andorre, Holandsku a Novom Zélande.

Protesty sú svetielkom nádeje
Veľké rozdiely sú v podiele moci medzi mužmi a ženami v globálnom meradle. Zo 193 vlád na svete na ich čele stojí iba desať žien a len 24% žien sedí v parlamentných kreslách. Pritom voliť chodí približne rovnaký počet oboch pohlaví. Naďalej však viac riadiacich funkcií dostávajú muži, ale nižšiu mzdu si domov odnášajú ženy. Markantné rozdiely sú predovšetkým v mocenských vzťahoch, aj keď treba dodať, že istý pokrok zaznamenaný bol. Veľmi dôležité je najprv odstrániť predsudky. V posledných dňoch sme zaznamenali niekoľko protestných akcií za práva žien, ktoré vedú na celom svete mladé feministky, a tie naznačujú možnosť nájsť nové alternatívy lepšieho sveta.
Žena za pianom

Vyžadujú sa nové prístupy
V minulom roku vzniklo 74 nových projektov s cieľom bojovať proti diskriminácii rodovej príslušnosti, ktorý má na svedomí Rozvojový program OSN. Vlády tým vyzýva na zmeny v prístupe a prijatí opatrení na zlepšenie vstupu žien do oblastí s dominanciou mužov a rozdelení spravodlivosti a zodpovednosti za deti a ženy.