V podnikaní a respektíve na trhu s firmami sa stretávame s pribúdajúcimi novozaloženými spoločnosťami, ale aj s predajom tých, ktoré za sebou majú aktívnu históriu. Teda s neustálym zakladaním, a na druhej strane s predajom a kúpou firiem. Najväčší záujem pritom býva vo všetkých spomenutých prípadoch o spoločnosti s ručením obmedzeným. Predaj sro 41business vám umožňuje vybrať si nejakú založenú eseročku, s ktorou budete môcť rozbehnúť svoj biznis plán už o pár dní.

Biznis, kontrakt

  • Navyše so zmluvnou garanciou, že firmy v tejto ponuke sú čisté a teda majú vymazané prípadné pohľadávky a záväzky zo svojej aktívnej histórie.

A toto je dôležitý faktor, pri ktorom sa ešte nachvíľu pozastavíme. História predávaných obchodných spoločností.

Tá je niekedy výhodou a inokedy môže byť zas príťažou. Kupovať firmu s niekoľkoročnou históriou je výhodné za predpokladu, že vám záleží na dobrom dojme vašich obchodných partnerov. Firma, ktorá je na trhu už niekoľko rokov, si automaticky zasluhuje rešpekt a budí dojem skúseného podnikateľského subjektu, ktorý dobre vie, čo robí. Tá nevýhoda ale zas prichádza v tom, že táto obchodná spoločnosť tak, ako každá iná, vytvárala počas svojho aktívneho obdobia rôzne záväzky. V niektorých prípadoch si tieto záväzky alebo pohľadávky voči niekomu nestihla zrovnať a sú možno aj dôvodom, prečo sa jej chce predávajúci zbaviť.

Podanie rúk, biznis

  • Preto je dôležité kupovať tieto podnikateľské subjekty s históriou od overených predajcov. A neuškodí si históriu dotyčného subjektu riadne preveriť.

V opačnom prípade môže kupujúci prejaviť záujem o novozaložené ready made s.r.o. Ak ide o novozaložené ready made, tieto sa „predzaložili“ preto, aby sa mohli predávať záujemcom o kúpu firmy, s ktorou by mohli rozbehnúť biznis v čo najkratšom čase. Čo znamená, že tieto vznikli preto, aby sa následne predali. Prakticky žiadnu obchodnú históriu teda nemajú, hoci sú zapísané v Obchodnom registri, sú zaregistrované pre DPH a bolo pri nich zaplatené základné imanie.