Možno práve premýšľate nad začatím podnikania a máte v pláne založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným. Je dobré, aby ste predtým, než celý proces začnete, mali základné informácie o tom, čo jej vznik znamená, ako funguje, akú má štruktúru či výšku jej základného imania.

podnikateľ, zapisovanie

Na založenie s.r.o. vám bude stačiť základný vklad 5000 eur,- a založiť ho môžete ako jediný spoločník alebo vás môže byť až 50. Spoločníci ručia za záväzky vzniknutej spoločnosti výškou svojho vkladu, ktorý je zapísaný v OR. Okamihom podpísania zakladateľskej listiny je spoločnosť plne funkčná. Táto s.r.o. má viacero výhod, napríklad hodnota základného imania je nízka, pri porušení záväzkov zodpovedá iba do výšky svojho majetku, pri zakladaní stačí minimálny vklad spoločníka len 750,-eur, má rovnú daň 21% a proces jej založenia je jednoduchý.

So všetkým, čo predchádza založeniu s.r.o. vám dokáže pomôcť spoločnosť, ktorá všetky náležitosti vybavuje online.

Za kompletné založenie do 48 hodín vám budú účtovať 290,-eur a cena zahŕňa:

-vypracovanie kompletnej dokumentácie

-konzultácie všetkých predmetov podnikania a podnikateľských zámerov

-platíte len raz za ľubovoľné množstvo živností

-vypracujú zakladateľskú zmluvu

-podajú návrhy na zápis do OR a ŽR

-prevezmú všetky dokumenty, ktoré vydajú súdy a úrady

kancelária, volanie, mobil

Byrokracia sa však nevyhla ani zakladaniu s.r.o., základom je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, po spracovaní dokumentov treba s.r.o. nahlásiť na úrady, čo sa účtovanie založenia sro dnes dá urobiť aj elektronicky. S.r.o. musí mať aj oficiálne sídlo alebo aspoň adresu, ktorú treba uviesť aj v OR. Adresa však nemusí byť iba na území SR, ale aj v susedných štátoch. Pri vzniku spoločnosti treba zaplatiť poplatok za jej založenie. Spoločníkov môže byť 50, ale aj jeden a základná suma na vstupné imanie je 5000,-eur, no je možné založiť si aj s.r.o. bez základného imania. V týchto prípadoch hovoríme o peňažnom a nepeňažnom vklade zakladateľa, ale cena vkladu sa musí aj reálne ohodnotiť peniazmi.