Letná dovolenka, by mala byť hlavne o oddychu. Bohužiaľ to nie je vždy tak. „Drobnosti ako meškanie lietadla, či strata batožiny, dokážu človeku narobiť nemalé problémy. V oboch prípadoch, však existujú riešenia, ktoré vám môžu o čosi zdvihnúť náladu.

čekání na let

Meškanie letu

Ak sa zaseknete na letisku po dobu niekoľkých hodín, máte nárok na kompenzáciu. Náhrada za meškanie letu claimcloud.cz, síce neodčiní hodiny strávené čakaním, no povedzme si úprimne, nejakú eurá navyše taktiež neurazia. Pokiaľ by ste sa rozhodli túto vec riešiť, je dobré ak oslovíte firmu, ktorá sa podobným veciam venuje. Pred tým, ako tak urobíte, musíte vedieť, či meškanie splnilo podmienky na žiadanie o kompenzáciu.

  1. Let musí spadať pod regulácie Európskej únie (regulácie EC 261/2004)
  2. Let kratší ako 1 500 kilometrov, musí meškať minimálne tri hodiny a dlhšie. V tomto prípade máte nárok na kompenzáciu v hornej hranici 250 EUR.
  3. Ak poletíte na vzdialenosť nad 1 500, no kratšiu ako 3 500 kilometrov, let musí meškať taktiež najmenej tri hodiny. Najvyšší možný nárok na náhradu, je 400 EUR.
  4. Pri letoch na vzdialenosť nad 3 500 kilometrov, môžete žiadať o náhradu vo výške 400 EUR pri meškaní nad tri hodiny. Pri meškaní nad štyri hodiny, hovoríme o sume 600 EUR.

letištní tabule

Strata batožiny

Ak by sa vám stratila batožina, základom je, aby ste konali čo najskôr. Je potrebné kontaktovať leteckú spoločnosť a taktiež napísať oficiálnu sťažnosť. Bez nej totiž nemáte v rukách nič, teda nemáte stopercentnú istotu, že sa vám batožina vráti, alebo za ňu dostanete kompenzáciu. Konkrétna suma samozrejme závisí od toho, čo ste vo svojich kufroch mali. Dôležité je najmä to, že, letecká spoločnosť vám musí nahradiť všetky finančné náklady, ktoré ste mali v čase, kým ste čakali na príchod svojej batožiny. Niekedy to totiž môže byť aj niekoľko dní. Tým ale nemyslíme, že vám zaplatia ubytovanie. Ide len o veci, ktoré si budete musieť kúpiť.