Každý volič si môže vybrať jednu politickú stranu, ktorej dá svoj hlas. Hlas môže dať aj konkrétnym osobám na kandidátke prostredníctvom takzvaných preferenčných hlasov. Tie slúžia na to, aby sa aj osoby na nižších miestach kandidátnej listiny dostali do parlamentných lavíc v prípade zvolenia strany do parlamentu. V prípade, že nevyužijete možnosť preferenčných hlasov, kandidáti sa do parlamentu dostanú v takom poradí, ako sú uvedený na kandidátnej listine. V minulosti sa už viackrát stalo, že sa do parlamentu prekrúžkovali aj z posledných miest. Samozrejme, ich počet musí byť dostatočne veľký. Pomocou týchto hlasov v podstate prejavujete sympatie s daným kandidátom.budova parlamentu.jpg
Pri voľbe tej či onej strany je podstatné si najprv naštudovať program tejto strany. Ak sa pri danej politickej strane zhodujú vaše predstavy o vedení a smerovaní štátu a spoločnosti, hodnoty a postoje, odovzdajte strane svoj hlas. Nikdy však nevoľte stranu, len na základe sympatií k lídrovi či členom danej strany. Nenechajte sa tiež oklamať prieskumami, ktoré do určitej miery odrážajú nálady a postoje v spoločnosti, ale netreba zabúdať, že takéto prieskumy sa robia iba na vzorke niekoľko sto alebo tisíc ľudí a konečné výsledky volieb môžu byť úplne odlišné. Známy výrok hovorí, že politikom sa nedôveruje, politici sa kontrolujú. Preto aj informácie, ktoré politici prezentujú pri predvolebných debatách, na tlačových konferenciách a podobne si ešte spätne overte, či sú pravdivé a či sľuby, ktoré politici dávajú sú vôbec splniteľné.piktogram s hlasovacím lístkom.png
Do parlamentu sa dostáva viacero politických strán, z ktorých niektoré sa budú podieľať na vláde v krajine a zvyšná časť bude v postavení opozície. Ak sa vaša zvolená strana dostane do Národnej rady, pri skladaní vlády si všímajte, či postoje a hodnoty, ktoré presadzovala sa snaží pretaviť aj do dohôd s ostatnými stranami. A nakoniec či ich premení aj na konkrétne kroky vo forme zákonov a podobne. V prípade, že strana bude súčasťou opozície, bude takisto môcť presadzovať svoje nápady vo forme návrhov zákonov, bude však musieť hľadať podporu v opozícii ale aj u vládnych strán.