Podľa čoho hodnotíte jednotlivé politické strany alebo celú vládu? Podľa toho, čo píšu na svojich bilboardoch a vo svojich predvolebných novinách? Alebo poľa toho, čo hovoria v diskusiách? Podľa mňa, by sme mali politikov a politiku hodnotiť podľa reálnych výsledkov. Viem, že som práve neobjavil Ameriku, no zároveň som takmer presvedčený, že polovica nášho národa, v skutočnosti vôbec nepozerá na realitu. Minule som si vypočul rozhovor dvoch starších dám v autobuse. Rozprávali sa svojich nízkych dôchodkoch, o tom, ako sa majú v takom veku zle a iných, nie veľmi, pozitívnych veciach. Ako inak, po chvíľke debata prešla na práve na politiku. Nebudem nikoho menovať, no chváli súčasnú vládu. Ešte dlho som premýšľal nad tým, ako je to možné. Ako je možné, že ľudia aj napriek tomu, že nie sú spokojní s tým, ako to u nás vyzerá, majú nízke dôchodky a nemôžu žiť tak, ako chcú, no aj napriek tomu volia neustále dokola jednu a tú istú politickú stranu.chlapec sa smeje.jpg
 
Nebudeme si klamať, strana, ktorá je v čele vlády v súčasnosti, je u nás už mnoho rokov. To logicky znamená, že drvivá väčšina Slovákov, aj napriek tomu, že nie sú spokojní, neustále dávajú hlasy tým istým ľuďom. Áno, je to o ľuďoch. Darmo budeme hovoriť o stranách ako o celkoch. Každý celok tvoria detaily, teda v tomto prípade, jednotlivý zástupcovia politických strán.slovo zmena na oblohe.jpg
 
Naozaj sa nikoho nesnažím presvedčiť, aby volil toho alebo toho. Ak ste so svojim fungovaním spokojní, ostaňte pri tom, čo máme v našej krajine teraz. Ak však spokojní nie ste, skúste sa aspoň na sekundu zamyslieť nad zmenou. Ani ja neviem, či iná politická strana a iní ľudia v nej, dokážu veci zlepšiť. Možno ich zhoršia, no kým to nevyskúšame, tak to nezistíme. No a práve to, je veľký problém. Pozeráme sa okolo seba, neustále sa sťažujeme, potom ani nejdeme voliť alebo volíme tých istých ľudí do kola. Váš hlas, by mal dostať ten, ktorý s to naozaj zaslúži.