Každý človek túži byť inteligentný. Mať dobré vzdelanie je základ. Nielen v období školského života, ale aj neskôr v pracovnom prostredí. Ako sa učíme v jednotlivých obdobiach svojho života? Vzdelanie je prvoradé. Škola je prvoradá. Rodičia nám to hovoria každý deň. Učíme sa už od detstva. Či sme malé bábätká, alebo starší. Bábätko musíme naučiť papať, cikať, spinkať a hrať sa. Učí sa rozpoznávať rôzne tvary pomocou vkladacích kociek a rôznych skladačiek. Učí sa papať lyžicou v jedálenskej stoličke. Od narodenia musí vedieť, čo smie a čo nie. Čo môže chytať a čo nemôže chytať.

 

školská trieda

 

Veľa predmetov je pre bábätko ešte v jeho veku nebezpečných. Pre to musíme dávať veľký pozor, s čím sa naše bábätko hrá. V staršom veku príde do kolektívu s ostatnými detičkami, kde objavuje čaro hrania sa v spoločnosti. V materských škôlkach sú deti odlúčené od svojich rodičov, takže musia sa naučiť poslúchať aj pani vychovávateľky. Je to pre deti veľká zmena. Už nie sú celé dni doma s rodičmi, ale začínajú mať iné povinnosti a skúsenosti. Na základnej škole sa deti vzdelávajú. Učia sa rôzne predmety, ako je napríklad slovenský jazyk, matematika, prírodné vedy, čítanie a majú aj športové aktivity.

 

žiačka sa učí

 

Deti sa učia písať, čítať a aj počítať. Trávia čas so svojimi spolužiakmi, doma si robia domáce úlohy. Deti sa učia každým dňom. Nadobúdajú nové vedomosti, no nie každému sa škola páči. Začínajú si uvedomovať, že školské povinnosti ich krátia o ich voľný čas, kedy by sa mohli hrať so svojimi obľúbenými hračkami. Nepomôžu si. Škola je základ života. V neskoršom veku príde na rad stredná škola. Už deti zo základnej školy si vyberajú, čo by chceli vo svojom živote robiť. Prispôsobujú výber strednej školy práve kvôli neskoršiemu vzdelaniu. Pri výbere vysokej školy študenti sa pripravujú na svoj budúci život. Mnohokrát sú vysoké školy dosť ďaleko od ich domova. Na to slúži ubytovanie v internátoch. Učenia je stále až príliš, ale spýtajme sa samých seba. Chceme mať vzdelanie v tom, čo chceme v budúcnosti vykonávať?