Lesk a noblesu dielu dodá nerez

Zábradlie sa osadzuje na schodiskách, balkónoch či terasách, jeho funkcia je bezpečnostná, no zároveň ako doplnok celého architektonického diela musí byť vhodným spôsobom začlenené do štýlu a nerušiť ho. Nerez však považujeme za materiál, ktorý sa dá využiť v každom prostredí a vo všetkých štýloch, dokáže ich oživiť a dodať im vznešenosť. Na Slovensku rastú…