Sklená vata je vláknitá látka vytvorená z roztavených sklenených črepov alebo surovín. Existujú dva druhy vaty: voľná vata a superjemná vata. Voľné vlnené vlákno má dĺžku 50 až 150 mm a priemer 12 až 3 mm. Na druhej strane vlákna superjemnej vaty majú výrazne menší priemer, často medzi 4 a 3 mm. Je tiež známa ako superjemná sklenená vata. Voľná vata sa môže použiť na výrobu dosky zo sklenenej vaty a asfaltom spájanej sklenenej prikrývky. Superjemná sklenená vata sa používa na výrobu prikrývok zo superjemného skla, dosiek zo sklenenej vaty, prikrývok z superjemného skla bez alkálií a prikrývok z superjemného skla z hyperoxického oxidu kremičitého, ako aj na udržanie tepla v budovách a potrubiach chránených pred exteriérom. Sklená vata je izolačný materiál vytvorený zo sklenených vlákien spojených dohromady spojivom, ktoré mu dodáva pocit vaty.

vata rolka

Počas procesu sa medzi sklom zachytí veľa malých vzduchových vreciek, čo vedie k vynikajúcej tepelnej izolácii. Sklenená vlna sa dodáva v kotúčoch alebo doskách, z ktorých každá má svoj vlastný súbor tepelných a mechanických vlastností. Môže byť tiež vyrobený ako sprejová alebo in-place látka, ktorá sa môže aplikovať na povrch, ktorý sa má izolovať. Plyny v porovnaní s kvapalinami a pevnými látkami majú zlé vlastnosti tepelnej vodivosti, a preto vytvárajú účinné izolačné materiály za predpokladu, že môžu byť zachytené v materiáloch tak, že veľká časť tepla, ktoré prechádza materiálom, je nútená prejsť cez plyn. Aby sa zlepšila účinnosť plynu (ako je vzduch), môže sa rozložiť na malé bunky, ktoré nedokážu prenášať teplo prirodzenou konvekciou. Na výrobu vaty sa prírodný piesok a recyklované sklo spoja a zahrejú na 1 450 °C. Sklolaminát sa bežne vyrába podobným spôsobom ako cukrová vata, odstredivým poháňaním cez tenkú sieťku a ochladzovaním pri kontakte so vzduchom. Prítomnosť spojiva, ktoré scelí vlákna dohromady, poskytuje súdržnosť a mechanickú pevnosť. Na každé spojenie vlákien sa nanesie kvapka spojiva.

sklená vata

Sklená vlna je typ tepelnej izolácie tvorenej prepojenými a pružnými sklenenými vláknami, ktoré „balia“ vzduch, čo vedie k nízkej hustote, ktorú možno upraviť jej stlačením a pridaním spojív (ako je uvedené vyššie, tieto vzduchové bunky sú skutočným izolantom). Sklená vata sa môže použiť na izoláciu plochých povrchov, ako sú izolácie dutých stien, stropných obkladov, závesných stien a potrubia ako sypký výplňový materiál fúkaný do podkrovia alebo nastriekaný na spodnú stranu konštrukcií, dosiek a panelov aktívnym spojivom. Používa sa tiež na zvukovú izoláciu a izoláciu potrubí. Prikrývky sa dodávajú v nepretržitých kotúčoch, zatiaľ čo plsti sú predrezané. Účinnosť materiálu sa znižuje, keď je stlačený. Jeho rezanie, aby sa vytvoril priestor pre elektrické skrinky a iné prekážky, umožňuje vzduchu voľne prúdiť cez dutinu steny. Pre lepšiu účinnosť pri minimalizácii tepelných mostov položte plsti v dvoch vrstvách na nedokončenú podlahu podkrovia, kolmo na seba. Cena sklené vaty https://www.taloa.sk/produkty/tepelne-izolacie/sklena-vlna/ je prijateľná.